Download

За да изтеглите софтуера за GASTRONIC кликнете  ТУК
За да изтеглите софтуера за MIMGAS-Genius кликнете ТУК version 3.0
За да изтеглите софтуера за MIMGAS-Genius кликнете ТУК version 4.7
Gastronic - Сертификат за автентичност